2014. 06. 13.

Ma van a gyermekek védőszentjének napja

PÁDUAI SZENT ANTAL, a gyermekek védőszentje

A legnépszerűbb szent az egész világon alighanem Páduai Szent Antal (1195–1231. jún. 13). Jóformán nincs templom, ahol ne állana szobra, mely angyali szelídségű ifjú szerzetest ábrázol, barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében liliommal. Aki hívő katolikusnak gondja-baja van, végső menedékként mind hozzá fordul.

Az igazi Antal, Lisszabon szülötte, csak annyiban felel meg a róla kialakult képnek, hogy fiatalon halt meg. Az eretnek- és szerzetesmozgalmak századának volt a fia, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc kortársa. Észak-Itália és Dél-Franciaország eretnekségekbe tántorodó tömegeit térítgette vissza a „helyes” útra a szó fegyverével. Érdemei elismeréséül IX. Gergely pápa alig 10 hónappal halála után szentté avatta. Hogy a szentté nyilvánítást a jámbor közvélemény is jóváhagyja, arról az egyház gondoskodott: e tíz hónap alatt Antal padovai sírjánál rengeteg csoda történt, számtalan kérés és ima talált meghallgatásra. Ez a tíz hónap alapozta meg Szent Antal későbbi közbenjárói hírnevét.

Az életéről készült filmet felraktam a filmes oldalra, ha érdekel. 

Reggeli ima szent Antalhoz.

Oh szent Antal, dicső pártfogóm, szeretettel köszöntlek e napnak reggelén és kivánom, hogy e napon százak és ezrek dicsérjenek és tiszteljenek széles e világon. Örvendeztesd meg lelkem et a te szeretetteljes jóságoddal, állj mellettem e napnak folyamán, hogy a kisértő hozzám ne férhessen; erősíts engem, hogy minden incselkedését legyőzhessem. Áldj meg engem, oh szent Antal, a magas egekből és eszközöld, hogy az Úr kegyelme 6* vezéreljen engem minden utaimban és megőrizzen minden testi-lelki bajtól. Én pedig azon leszek, hogy e napon a te erénynyomdokaidon járva, munkáljam lelkem üdvösségét. Neked szentelem tehát e napot, tudván, hogy ezáltal azt is tisztelem, kit egyedül illet minden dicséret és dicsőség, kinek te kiváló szeretettel szolgáltál életednek minden napjaiban, a Szentháromság egy Istent, ki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.  

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...