2013. 03. 28.

Ma az utolsó vacsorára emlékezünk

Az utolsó vacsora említése a keresztény ember számára Jézusnak és 12 apostolának Jézus elfogatása előtti utolsó közös vacsoráját jelenti.
Első írásos említése Pál apostoltól származik:

*Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és ezt monda: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.*
Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 11,23–26

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...