2012. 06. 27.

Szép idézetek, közmondások a fáról...


„Aki fát ültet, önmagán kívül másokat is szeret.” Angol közmondás 

„Az ember legjobb barátja a Földön a fa. Amikor a fát tisztelettel és gazdaságosan használjuk, miénk a Föld egyik legnagyszerûbb erõforrása.” Frank Lloyd Wright 

„Nyugalmukban gyönyörûek; csendjükben bölcsek. Állni fognak, miután mi porrá válunk. Tanítanak minket, és mi gondozzuk õket.” Galeain ip Altiem MacDunelmor 

„Bár a fa olyan magasra nõ, a lehulló levelek visszatérnek a gyökérhez.” Maláj közmondás 

„Egy társadalom akkor válik naggyá, amikor idõs emberek fákat ültetnek, tudván, hogy soha nem fognak az árnyékukban ülni.” Görög közmondás 

„Még akkor is, ha tudnám, hogy holnap a világ darabokra hullik, elültetném az almafámat.” Luther Márton 

„Lyautey, a nagy francia tábornok egyszer kérte a kertészét, hogy ültessen el egy fát. A kertész ellenkezett, mert a fa lassan nõ, és 100 évig nem fogja elérni az érett kort. A tábornok így válaszolt, ’Ez esetben nem veszíthetünk idõt; ültesd el ma délután!” John F. Kennedy 

„A fák költemények, melyeket a Föld ír az égre. Mi kivágjuk és papírrá alakítjuk õket, hogy megörökíthessük az ürességünket.” Kahlil Gibran 

„Ha visszhangra talál benned, amit mondok neked, az csupán azért van, mert mindketten ugyanannak a fának vagyunk ágai.” W. B. Yeats 

„A fa a legbensõségesebb kapcsolatunk a természettel.” George Nakashima, asztalos 

„Egy fa azt használja, ami útjába kerül, hogy táplálja önmagát. Gyökereit mélyen a földbe eresztve, elfogadva az esõt, ami felé folyik, és a Nap felé nyújtózkodva a fa tökéletesíti jellemét, és nagyszerûvé válik. … Felszív, felszív, felszív. Ez a fa titka.” Deng Ming-Dao, Tao a mindennapokra 

„Ültess fákat. Életben maradásunk két igen fontos elemét adják nekünk: oxigént és könyveket.” A. Whitney Brown 

„Gondnokként minden nemzedék megkapja a Földet. Az utókornak annyi erdõt és gyümölcsöskertet kellene örökségül hagynunk, amennyit kimerítettünk és elhasználtunk.” J. Sterling Morton 

„Számomra a természet szent; a fák a templomaim, és az erdõk a katedrálisaim.” Mihail Gorbacsov 

„Isten vigyázott ezekre a fákra, megvédte õket szárazságtól, betegségtõl, lavináktól, és ezernyi vihartól és árvíztõl. De nem tudja megvédeni õket bolondoktól.” John Muir 

„Az erdõ egy különleges szervezet, végtelen kedvességgel és jósággal; nem támaszt igényeket a fennmaradásához, és életének és tevékenységének termékeit nagylelkûen felajánlja; minden lénynek védelmet nyújt.” Buddhista szútra 

„Azok az emberek, akik nem tartják fenn a fákat, hamarosan olyan világban fognak élni, ami nem tudja fenntartani az embereket.” Bryce Nelson 

„A Föld újraerdõsítése lehetséges, emberi beavatkozással.” Sandra Postel és Lori Heise, Worldwatch Institute 

„Amikor a gyengéd szellõben ringatózó fákat látod… úgy gondolj erre, mint egy táncra, a te tiszteletedre.” Marjolein Bastin

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...