2013. 10. 27.

Vasárnapi gondolatok

Idézet Mics Imre Vasárnapról-vasárnapra c. cikkéből :

"....Istent, és vele együtt élete boldogságát, értékét csak az találja meg, aki keresi. És aki többé-kevésbé tudja, hogy mit keres. A gyöngykereső tudja, hogy melyik gyöngy az értékes ....
.....Sokan erre a kincsre már gyerekkorunkban rátaláltunk, mert felnyitották a szemünket. De hogyan találják ezt a kincset azok az embertársaink, akik még keresgélnek? A legegyszerűbben úgy találunk rá valamire, ha akad ember, aki útbaigazít bennünket.
A mai embernek is szüksége van irányításra, vezetésre. ...Ezt a küldetést Egyházunk biztosítja Tanítóhivatala segítségével. Tanításukért Isten vállalja a felelősséget. "Aki titeket hallgat, engem hallgat", tanítja Krisztus Urunk.
Mi kell ahhoz, hogy észrevegyük az elrejtett kincset, hogy felismerjük a valódi igazgyöngyöt? Követnünk kell az olvasmányban szereplő Salamont, aki így imádkozott: "Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy megtudjam különböztetni a jót meg a rosszat":
Nekünk is fölöttébb fontos kérdéssel kell személy szerint szembenéznünk: milyen sorrendbe
tudnám állítani a számomra fontos kincseket? Mekkora értéke van számomra Istennek, családomnak, nemzetemnek, barátaimnak? Mit adtam nekik, mit vagyok képes feláldozni értük?
Tudom, az emberi szív nem változik meg egyetlen varázspálca érintésével. De úgy gondolom,
ha embertársaink látják, hogy számunkra a hit igazi érték, kincs, ha megtapasztalják, hogy hitünk által szebben és boldogabban tudunk élni, elégedettebbek vagyunk, nagyobb a teherbíró képességünk, ez számukra útmutatás lesz és fölfedezik, hogy a hit az ember legnagyobb kincse, amely képes megváltoztatni fáradt világunkat."

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...