2012. 09. 08.

Kisasszony napja van

 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Kisasszony, olykor Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja. Már a XI. században számontartott ünnepünk, amelynek a középkorban vigíliája és nyolcada is volt.

Következő, Balassa-strófára szedett énekünk egyaránt idézi az Énekek énekének és a magyar rokokónak világát:


Ma született e világra
Egy ékes kisasszonyság,
Kinek kebléből bimbódzik
Fölséges nagy uraság.
Fellegek és az egek közt
Ma tartatik vigasság,
Az angyalok énekelnek,
Zengenek a muzsikák.

Szent Dávidnak sok húrját
Bár egyenként verhetném,
Szűzanyám kis pólyácskáját
Én azzal tisztelhetném,
Kissszonynak, Máriának
Versét énekelhetném,
Bölcsőcskéjét vigadozva
Örömmel rengethetném.

Dicseret Boldog Aszszony születeserül(részlet)

Üdvöz légy Egeknek fényessége,
Föld kerekségének ékessége,
Szent Szüzeknek elsö dücsössége,
Fel-derült napnak gyönyörüsége.

Mint az fölyhöbül napnak sugára,
Anyád méhébül tisztán világra
Jövél mindeneknek csudájára,
Hogy lennél Sátánnak romlására.

Kis-Aszszony születtél e' világra,
Hogy emeltetnél nagy Aszszonyságra,
Vonny utánnad kérünk uraságra,
Az vég-nélkül való bóldogságra.

Sziveknek édessége Szüz MARIA,
Fejér liliom-szálnak bimbója,
Melybül majd nyilik lelkünk virágja,
Az édes JESUS, Istennek Fia.

Ezerszer az a' nap légyen áldott,
Melly szeplötelen szent Szüzet adott,
Ki által a' Kigyó meg-rontatott,
S' ez világ újonnan virágzott.

Nyelvem midön létét praedikállya,
Lelkem magát ö néki ajánlya,
Térdeit szent nevére meg-hajtya,
Es segitségét óhajtván várja.

Eüdvöz-légy gyenge Oltoványocska,
Szépen illatozó Virágotska,
Néked semmi mérges bogárotska
Nem árt, nöj kedvessen szép ágotska.

Kivánatos régi szent Atyáknak
Eörvendetes Angyali karoknak,
Tár-házábúl Isten javainak
Tölcs-bé lelkét hozzád kiáltóknak.

Ezerszer, s' meg ezerszer üdvözlek,
Oh MARIA vig szivel dicsérlek,
Nevelkedgyél nékünk bünösöknek
S' minden te benned bizó hiveknek.

Tarnóczy István: Titkos értelmü Rosa. Nagyszombat 1676

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...