2012. 09. 28.

A három főangyal ünnepe

Holnap, szeptember 29-én ünnepli az egyház Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalt. Szent Mihályt a mennybéli hadak vezérének és győztes harcosának nevezi a liturgia; Ő az a szellemi hatalmasság, aki az emberek jó és rossz tetteinek mérlegét tartja, és akit annyiszor láttunk már híres festményeken, amint karddal vagy lándzsával legyőzi a sárkányt..... Krisztus és a Sátán között folyó örökös harc megtestesítője. Akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. Az ószövetségi választott nép védőangyala.
Gábor mint legfelsőbb követ égi titkokat tár fel; Rafael a testi bajoktól való védelmezésre hivatott.

Az angyalok a Katolikus Egyház tanítása szerint szellemi lények, akik akarattal és értelemmel bírnak. Nincs testük, ugyanakkor személyes lények és halhatatlanok. A főangyal megjelölés az angyalok különleges csoportjára utal – Isten fontos üzenetének hírvivői.


 Imádság Szent Mihály arkangyalhoz

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a
küzdelemben a sátán gonosz kísértései ellen.
Légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: "parancsoljon neki az Isten"
Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt
és többi gonosz szellemet, kik a lelkek
vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével
taszítsd vissza a kárhozat helyére!

 (XIII. Leó pápa imája)

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...